Posted: 14 april, 2014 By: Comments: 0

Brandsäkert uppmärksammar tunnelbaneförsök

Det utrymningsförsök som genomfördes i Stockholms tunnelbana i höstas har uppmärksammats av branschtidningen Brandsäkert. Karin Wandrell, som också deltog i försöket, sammanfattar väl utkomsten av försöket och den typ av data som det genererade.

Artikeln finns med i Brandsäkert nummer 3:2014, men kan även nås online via denna länk.

 

Post Categories

General