IMG_2463
Posted: 18 augusti, 2014 By:

Delta i utrymningsförsök

Bor du i Stockholm? Vill du bidra till forskningen inom brand- och utrymningssäkerhet samtidigt som du får uppleva den magnifika utsikten från Kista Science Towers topp? Anmäl då ditt intresse av att delta i ett kommande utrymningsförsök som genomförs den 20-21 september i Kista Science Tower, Stockholm.

I min roll som doktorand på Avdelningen för brandteknik (LTH, Lunds universitet) genomför jag då och då utrymningsförsök för att studera hur människor tolkar information, reagerar och/eller agerar i händelse av bränder. Den 20-21 september i år är det dags igen. Denna gång kommer ett utrymningsförsök att genomföras i ett trapphus med syftet att studera människors förmåga att utrymma längre sträckor uppåt, något som kan vara aktuellt vid t ex utrymning av undermarksanläggningar för väg- och järnvägstrafik. Idag påbörjas rekryteringen till detta försök! Vi söker nu försökspersoner över 18 år i Stockholm med omnejd som kan tänka sig att delta mot en ersättning på 2 biobiljetter och en menybiljett (dricka och popcorn). Deltagande beräknas ta ca 45 minuter i anspråk totalt, varav 15-20 minuter består av att gå i trapphuset. Rekryteringsannonsens som idag publiceras på olika ställen finns i sin helhet återgiven nedan, och jag skulle väldigt mycket uppskatta om ni kunde hjälpa mig att sprida denna information för att vi ska kunna nå ut till så många potentiella försökspersoner som möjligt i regionen. Dela t ex denna post med länkarna till höger, tack!

Uppdatering 2014-09-08: Rekryteringen till utrymningsförsöket avslutades 2014-09-07. Fortsätt följa denna blogg om du är intresserad av att delta i framtida studier. Nästa utrymningsförsök genomförs i Stockholmsområdet i slutet av november, och rekryteringen till det försöket påbörjas ca 1 månad innan försökets genomförande.