Evacuation experiment in Stockholm
Posted: 2 juni, 2014 By:

Försökspersoner söks till utrymningsförsök

I egenskap av doktorand på Avdelningen för brandteknik (LTH, Lunds universitet) genomför jag då och då utrymningsförsök för att studera hur människor tolkar information, reagerar och/eller agerar i händelse av bränder. Den 1-3 juli i år är det dags igen. Denna gång kommer ett utrymningsförsök att genomföras i vägtunneln Norra länken i Stockholm, med syftet att undersöka olika sätt att bl a kommunicera med utrymmande människor i vägtunnlar. Målet är att öka kunskapen knuten till informationsbehov vid utrymning av en vägtunnel, och att utveckla nya rekommendationer som kan leda till säkrare vägtunnlar i framtiden.

OBS! Rekryteringen till detta utrymningsförsök är avslutad. Tack för all er hjälp med spridningen av informationen i olika sociala medier. Är du intresserad av att delta i framtida utrymningsförsök? Fortsätt att bevaka denna sida, under hösten kommer ytterligare två försök att genomföras i Stockholmsområdet.