Posted: 26 mars, 2014 By:

Försökspersoner söks till utrymningsförsök

I egenskap av doktorand på Avdelningen för brandteknik (LTH, Lunds universitet) genomför jag då och då utrymningsförsök för att studera hur människor tolkar information, reagerar och/eller agerar i händelse av bränder. Den 23-25 april i år är det dags igen. Denna gång kommer ett utrymningsförsök att genomföras i ett trapphus med syftet att studera människors förmåga att utrymma längre sträckor uppåt, något som kan vara aktuellt vid t ex utrymning av undermarksanläggningar för väg- och järnvägstrafik. Idag påbörjas rekryteringen till detta försök! Vi söker nu försökspersoner över 18 år i Lund med omnejd som kan tänka sig att delta mot en ersättning på 2 biobiljetter och en menybiljett (dricka och popcorn). Deltagande beräknas ta ca 45 minuter i anspråk totalt, varav 5-10 minuter består av att gå i trapphuset. Rekryteringsannonsens som idag publiceras på olika ställen finns i sin helhet återgiven nedan, och jag skulle väldigt mycket uppskatta om ni kunde hjälpa mig att sprida denna information för att vi ska kunna nå ut till så många potentiella försökspersoner som möjligt i regionen. Dela t ex denna post med länkarna till höger, tack!

Uppdatering

Rekryteringen av försökspersoner till detta utrymningsförsök är avslutad.