Evacuation experiment in Stockholm
Posted: 2 september, 2013 By:

Försökspersoner söks till utrymningsförsök

Uppdatering 2013-09-13: Intresset av att delta i det kommande utrymningsförsöket i Stockholms tunnelbana har varit enormt, och idag stängdes möjligheten att anmäla sitt intresse av att delta i försöket. Samtliga personer som anmälde sitt intresse enligt den instruktion som förmedlades tidigare kommer att kontaktas per e-post i början av nästa vecka.