Posted: 19 december, 2014 By: Comments: 0

God Jul och Gott Nytt år

Året närmar sig sitt slut, och jag vill passa på att önska en God Jul och ett Gott Nytt år till alla mina besökare! Det känns fantastiskt att kunna locka ett tvåsiffrigt antal unika besökare dagligen; en siffra långt över vad jag någonsin vågade hoppas på för ca ett och ett halvt år sedan när jag bestämde mig för att lansera min hemsida. Syftet då var, precis som idag, att sprida kunskap och information om mitt forskningsområde (och besläktade delar) i en lite mer lättsmält version än den text som vanligtvis utgör mina s k vetenskapliga alster.

Till er, fr a tunnelsäkerhetsintresserade, som under jul- och nyårsledigheten vill ha något att läsa vill jag passa på att tipsa särskilt om två publikationer som nått allmänheten under hösten. Den första är en rapport från Trafikverket med titeln Personsäkerhet i vägtunnlar – Förslag till säkerhetsmål (Trafikverket publikationsnummer 2014:124). Jan Malmtortp (JLM Tunnelkonsult AB) redovisar här tillsammans med Johan Lundin (WSP) och Per Vedin (f d Trafikverket, numer Transportstyrelsen) en möjlig väg framåt för att nå ett ett kvantitativt säkerhetsmål för vägtunnlar. I rapporten jämställs personsäkerheten i tunnlar med personsäkerheten på ytvägnätet och ett förslag presenteras med utgångspunkt i bl a tidigare inträffade olyckor och innovativa, riskanalytiska ansatser. Gör de rätt eller fel? Läs och bilda dig en egen uppfattning!

Den andra publikationen som jag vill passa på att tipsa om är den nya TSD:n avseende säkerhet i järnvägstunnlar som offentliggjordes den 12 december. Jag har själv inte hunnit mycket mer än ögnat innehållet, men för den intresserade finns en svensk översättning att ladda ner på Europeiska unionens officiella tidning.

För mig har det här året varit oerhört händelserikt, och mycket har ni kunnat ta del av på min blogg. Förutom att jag har bytt arbetsgivare till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och SP Fire Research fick jag den 27 november i år förtroendet som ny ordförande i BIV – Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap; ett uppdrag som känns utomordentligt hedrande, inspirerande och spännande! Det blir också allt tydligare att jag befinner mig i slutskedet av mina forskarstudier. Igår tenterade jag, sannolikt för sista gången inom överskådlig framtid, min sista doktorandkurs; en statistikkurs om försöksdesign och variansanalys. Jag kommer nu att fr o m tisdag nästa vecka ta en välbehövlig semester och ladda batterierna ordenligt för nästa års avhandlingsskrivande. Den åttonde januari är jag tillbaka från semestern, och inleder direkt med att delta på VTI:s konferens Transportforum 2015 i Linköping. Där kommer Håkan Frantzich (LTH) och jag att presentera delar av det utrymningsförsök som vi genomförde i Norra länken tidigare i år.

Återigen, ha en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

 

Post Categories

General