Posted: 16 januari, 2014 By: Comments: 0

Hej 2014

Hösten 2013 passerade fort, och den transportsträcka till 2014 som jul- och nyårsledigheten utgjorde lämnade en del att önska, både på väder- och semesterfronten. Jag inledde året med intensivt pluggande inför en avslutande tentamen i den statistikkurs jag ägnat hösten åt att läsa. Multipel regressionsanalys, variansanalys och ensidig analys av varianser, icke-parametriska test, beslutsteori och relativa risker var en del av innehållet när jag förra lördagen skrev upp. Magkänslan var bra, och jag lämnade Matteanexet i Lund fem timmar efter start relativt lättad. Nu återstår att tillämpa dessa kunskaper i min forskning!

Statistikkursen var (om nu innehållet i min forskarstudieplan inte förändras) den tredje sista för mig i mina forskarstudier. Återstår gör nu två kurser; en under vårterminen på temat Projektledning i FoU-projekt, och en under höstterminen åter i statistik, men då en fördjupad kurs i Variansanalys. Det innebär inte bara att jag har två högintressanta kurser framför mig, som jag tror kan vara till stor nytta för mig i min forskning och som nybliven projektledare för ett forskningsprojekt, utan även att jag närmar mig slutet på mina forskarstudier; den preliminära planen är att jag ska försvara min avhandling strax innan sommaren 2015.

Dessförinnan återstår en hel del arbete, inte minst under 2014 som i princip redan är fullbokat med bland annat spännande forskningsprojekt (Taktik och metodik vid brand under mark, Utrymning i långa trappor uppåt: Utmattning, gånghastighet och beteende samt ett forskningsprojekt kopplat till Förbifart Stockholm); grundutbildning där jag bland annat ägnar mig åt undervisning i LTH-studenternas BTR-kurs, en kurs om människors beteende i bränder och deras kurs i Brandkemi senare i höst; författande av både vetenskapliga rapporter och artiklar, i huvudsak med koppling till mina forskningsprojekt (jag hade under åren även tänkt försöka publicera resultaten från fullskaleförsök i METRO som genomfördes i slutet av förra året); och deltagande på vetenskapliga konferenser.

Redan nu i februari åker jag och några kollegor på Avdelningen för brandteknik (sedan första januari finns inte längre Avdelningen för brandteknik och riskhantering) till Christchurch i Nya Zeeland för att delta på den i ordningen elfte internationella IAFSS-konferensen. Jag kommer att presentera den modell som utvecklas inom ramen för TMU-projektet i posterformat och återkopplar naturligtvis här när det är dags. Senare i mars kommer jag att åka till Marseille för att delta vid SP:s ISTSS-konferens om tunnelsäkerhet, vid vilken jag kommer att presentera en kondenserad version av METRO-projektets slutsatser som även presenteras i en artikel i tillhörande proceedings.

Denna vecka ägnas åt två kickoffer. Idag har jag och övriga styrelseledamöter i BIV träffats på Flädie Mat och vingård för att diskutera det kommande verksamhetsåret. Ett mycket givande möte, och jag ser fram emot de aktiviteter som ligger framför oss! Passa på att delta i den diskussion som nu förs på Facebook om hur BIV kan bli bättre på att attrahera en bredare medlemsbas. Senare i veckan, på fredag, är det dags för kickoff för den nya Avdelningen för brandteknik. Ny avdelningschef är för övrigt sedan den första januari i år Patrick van Hees.

Vi hörs!

 

Post Categories

General