avhandling_karl_fridolf_baksidesbild
Posted: 7 maj, 2015 By: Comments: 0

Inbjudan till disputation / Invitation to Thesis Defense

Den 12 juni kommer jag att försvara min avhandling Rail Tunnel Evacuation, d v s disputera. Disputationen sker under ett offentligt seminarium med start kl 13.00 i E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund. Fakultetsopponent är Dr Karen Boyce, docent i Fire Safety Engineering vid Built Environment Research Institute, School of the Built Environment, University of Ulster. Härmed vill jag bjuda in alla med ett intresse av området att närvara vid min disputation.

I min avhandling utforskar jag ämnesområdet utrymning i järnvägstunnlar, och jag presenterar deskriptiv kunskap om utrymning av passagerartåg och den efterföljande tunnelutrymningen till en säker plats. Mer specifikt identifierar jag ett teoretiskt ramverk som kan användas för att öka förståelsen för människors beteende i bränder, och jag visar dess tillämparhet för järnvägstunnlar. Vidare presenterar jag ny kunskap om personflöden i tågdörrar vid utrymning i järnvägstunnlar, liksom ny kunskap om gånghastigheter i både rökfria och rökfyllda järnvägstunnlar. Dessutom presenterar jag ett antal förslag på tekniska lösningar som kan underlätta orientering, förflyttning och användandet av utrymningsvägar i järnvägstunnlar. I avhandlingen presenteras det nya tillskottet av kunskap i kombination med tidigare genomförda empiriska studier, och en diskussion förs också om hur resultaten kan tillämpas i praktiken.

Under disputationen kommer jag att förklara vad det är jag har gjort under mina forskarstudier, hur jag har gjort det, och varför jag gjort det. Du är varmt välkommen att närvara vid disputationen, och även vid en efterföljande fika där det kommer att bjudas på kaffe, te och kaka, ca kl 16.00. Om du vill delta på fikan måste du kontakta Heidi Francke (046-222 31 14 eller heidi.francke@byggtek.lth.se) senast fredagen den 29 maj. Om du bara har för avsikt att delta på själva disputationen behöver du dock inte anmäla dig.

Jag ser framemot att träffa dig den 12 juni!

English

On June 12, I will defend my doctoral thesis Rail Tunnel Evacuation. The defense act is publicly open, and starts at 13.00 in E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund. Faculty opponent is Dr. Karen Boyce, Senior Lecturer in Fire Safety Engineering at the Built Environment Research Institute, School of the Built Environment, University of Ulster. I hereby invite anyone with an interest in the field to attend the defense.

In my thesis, I explore rail tunnel evacuation and present descriptive knowledge related to the evacuation of passenger trains, and the subsequent tunnel evacuation to a safe location. More specifically, I identify a theoretical framework that can aid the understanding of human behavior, and demonstrate its applicability to rail tunnels. In addition, I present new empirical data on the flow rate capacity of train exits during evacuation in rail tunnels, as well as on walking speeds in smoke free and smoke filled rail tunnels. Finally, I suggest a number of technical installations that may facilitate orientation, movement and exit choice in rail tunnels. The findings are presented in relation to previously conducted empirical studies, and in the thesis I also discuss how the findings can be used in application and design.

During the defense act, I will explain what I have done, how I have done it, and why I have done it. You are most welcome to attend the defense, and also to join me for some coffee, tea and cake after the defense, approximately at 16.00. If you are available and want to attend the latter, please contact Heidi Francke (+46 (0)46 222 31 14 or heidi.francke@byggtek.lth.se) no later than Friday, May 29. Note that if you only want to attend the thesis defense, no prior notice is required.

I look forward to seeing you on June 12!

Post Categories

Research