Posted: 29 oktober, 2014 By: Comments: 1

Jag flyttar till SP

Idag och imorgon genomför jag tillsammans med bl a Johan Norén (Briab) och Mattias Delin (DeBrand) ett försök i Västra skogens tunnelbanestation som handlar om utrymning i stillastående rulltrappor. Försöket är det sista i en serie av tre fältförsök och genomförs inom ramen för ett större forskningsprojekt om uppåtriktad utrymning i trappor (de två tidigare försöken kan ni läsa om här och här) där vi tillsammans med forskare på Ergonomi- och aerosolteknik studerar bl a människors beteende och gånghastighet i trappor vid längre utrymningsförlopp, samt de fysiologiska konsekvenser som de här utrymningsförloppen har på utrymmande personer (både fysiskt och psykiskt). Det känns riktigt kul att kunna inkludera även en rulltrappa i projektet, som ursprungligen bara omfattade s k traditionella trappor. För det vill jag passa på att rikta ett stort tack till i synnerhet Trafikverket som finansierat utökningen, och i allmänhet till projektets referensgrupp som tidigt påtalade behovet av att inkludera även rulltrappor i projektet.

Försöket utgör en viktig brytpunkt i hela projektet, som fram till nu i stor utsträckning handlat om att samla in data på alltifrån beteende, gånglinjer, gånghastigheter, personflöden, subjektiv bedömning av trötthet, puls, andningsfrekvens, syreförbrukning, m m, m m (både individuellt och i grupp). Nu handlar det nämligen om att omsätta all denna data bl a i modeller som kan förklara de fenomen vi observerat, modeller som gärna ska kunna användas av t ex projektörer som sysslar med utrymningsdimensionering, inte minst för undermarksanläggningar. Ett arbete som jag dock inte kommer att leda eller för den delen delta i.

Försöket symboliserar nämligen även en annan brytpunkt; det blir det sista jag gör i min roll som Doktorand vid Avdelningen för brandteknik på Lunds universitet. Från och med den första november påbörjar jag en anställning som Forskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut; en möjlighet som jag tackade ja till för drygt två månader sedan. Det innebär att jag fr o m måndag nästa vecka kommer att flytta till SP:s kontor i Lund. Jag kommer att sitta på femte våningen i Ideon Gateway, den byggnad i vilken det första försöket i ovan nämnt forskningsprojekt genomfördes. Där blir mina närmaste kollegor Michael Strömgren och David Winberg på SP Fire Research; två ytterst kompetenta personer, båda med bred erfarenhet inom Fire Safety Engineering. Jag känner mig otroligt motiverad och det ska bli riktigt, riktigt roligt att ingå i detta gäng och att få möjlighet att bredda gruppens kunskapsområde med den kompetens inom utrymning, människors beteende i bränder och personsäkerhet i tunnlar som jag tar med mig.

Jag vill vara tydlig med att det stundande bytet av arbetsgivare inte på något sätt påverkar mina forskarstudier. Jag har även fortsatt som avsikt att försvara min avhandling den tolfte juni 2015, under handledning av Håkan Frantzich och Daniel Nilsson på LTH. Den enda skillnaden är att jag kommer att avsluta mina forskarstudier som industridoktorand. Däremot kommer jag tyvärr inte att kunna  fortsätta mitt arbete i ovan nämnt projekt om utrymning i trappor. Taktpinne och projektledning fångas istället av Enrico Ronchi, disputerad inom utrymningsmodellering och en oerhört duktig och ambitiös kollega till mig. Jag önskar honom all lycka till!

Avslutningsvis vill jag säga att det naturligtvis är med blandade känslor som jag lämnar Avdelningen för brandteknik på LTH. Såväl kollegor som handledare och chefer har betytt oerhört mycket för mig i min utveckling och progression som forskare, och för det är jag evigt tacksam. Jag ser redan framemot många och långvariga samarbeten som kan innebära synergieffekter för både SP och LTH!

Summary in English

As of November 1, I am no longer employed as PhD student at the Department of Fire Safety Engineering, Lund University. Instead, I am starting an emplyment as Researcher at SP Fire Research. The move from Lund University to SP does, however, not affect my postgarduate studies. My intention is still to pursue that PhD in Engineering, and to defend my thesis on June 12, 2015.

I am incredibly exited and motivated about the move to SP, where my nearest colleagues will be Michael Strömgren and David Winberg. At the same time, it it with mixed feelings that I am leaving the Department of Fire Safety Engineering. During my time at Lund University, my colleagues, supervisors and heads of department, have all in different ways contributed to my development and progression as a postgarduate student. For this, I am tremendously grateful, and I look forward to many collaborations in the future, beneficial for both SP and the Department of Fire Safety Engineering!

 

  • Posted: 29 oktober, 2014 Svara

    Michael Strömgren says:

    Välkommen till SP!