norra_länken_5
Posted: 11 augusti, 2014 By: Comments: 0

Kritik mot tunnelutredning

På DN-debatt publicerades idag en artikel med kritik mot den säkerhetsanalys som gjorts med anledning av Stadsgårdsledstunneln på Södermalm i Stockholm; en planerad vägtunnel inom ramen för det s k Slussenprojektet. Författarna riktar kritik mot såväl de tekniska lösningarna som det faktum att analysen hemlighetsstämplats och, som de skriver, censurerats.

Jag saknar insikt och kunskap om såväl den specifika tunneln som projektet som helhet. Därför har jag också vissa svårigheter att bilda mig en uppfattning av helheten eftersom att endast fragment av den genomförda analysen lyfts fram, på ett sätt som gör att de känns tagna ur sitt sammanhang. Jag hoppas nu att vi får se ett svar från Stockholms stad, eller kanske ännu bättre, några av de projekterande ingenjörerna. Ett så allvarligt påstående som att Stockholm skulle riskera att få Europas farligaste biltunnel, men också om att räddningstjänsten lämnats ohörda i upprättandet av analysen och att tillämpning av upphörda föreskrifter har förekommit, förtjänar ett svar med samma exponering som dagens artikel.

Tillägg

Utöver kritiken mot den nu planerade Stadsgårdsledstunneln inleder författarna artikeln med att referera till branden i Mont Blanc-tunneln som inträffade 1999 och som krävde 39 liv. De skriver (citat från artikeln):

[…] I Mont Blanc-tunneln fanns ingen vägg mellan körriktningarna. Det var skälet till att branden fick så katastrofala konsekvenser. […]

Detta är ett påstående som sannolikt inte delas av de experter som utredde branden. I den officiella tekniska utredningen går det bl a att läsa (citat från den engelska översättningen av rapportens slutsatser, min fetmarkering):

[…] The catastrophe which occurred on 24 March 1999 in the Mont Blanc Tunnel is the result of several concurrent causes. […]

Därefter anges flera olika samspelande faktorer, bl a att lastbilen innehöll mycket brännbart material (citat: The truck that caused the fire was particularly combustible, for a vehicle which did not carry hazardous cargo in the legal sense of the term) och att ventilationen bidrog negativt till brandgasspridningen samt att den inte hade kapacitet att ventilera ut den oerhörda mängd som genererades i branden. Avsaknaden av ett parallellt tunnelrör nämns i ett senare sammanhang, som en av ytterligare nio faktorer som kan ha bidragit till katastrofen (citat från den engelska översättningen av rapportens slutsatser):

[…] The analysis of the fire’s circumstances brought to light numerous other factors that had or could have had a negative effect:

– The tunnel does not have a safety corridor (allowing the approach of the rescue teams or the evacuation of people in refuges). […]

Uppdatering 2014-08-12

Under sen eftermiddag igår publicerade Stockholm stad vad som i sammanhanget får ses som ett svar på ovan nämnd artikel. Rubriken lyder Stadsgårdsledstunneln blir trygg och säker och kan läsas på Stockholms stads egen hemsida.

Uppdatering 2 2014-08-12

I förmiddags publicerades även en kortare artikel i DN där Mårten Frumerie, projektchef för det s k Slussenprojektet, intervjuas med anledning av gårdagens debattartikel. Rubriken lyder ”Vi bygger in så mycket säkerhet som är rimligt” och kan läsas på DN:s hemsida. I artikeln nämns bl a några av de tekniska system som kommer att finnas installerade i den planerade Stadsgårdsledstunneln, och varför jämförelsen med Mont Blanc-tunneln är missvisande.

Uppdatering 3 2014-09-09

I Ny Teknik publicerades den nionde september den här artikeln med rubriken Kritik mot Slussen-tunnel.

 

Post Categories

Fire Safety Engineering