Posted: 7 oktober, 2013 By: Comments: 0

Numera också enskild näringsidkare

Under de senaste två åren som doktorand på Lunds universitet har jag återkommande fått förfrågningar från såväl myndigheter som privata företag om att uttala mig i olika frågor, i huvudsak kopplade till mitt forskningsområde: brandsäkerhet i tunnlar. Det har bland annat handlat om att granska konsulters utrymningsberäkningar, att utföra egna brand- och utrymningsberäkningar, eller att uttala mig om rimligheten i antaganden som görs inför olika bedömningar. I dessa fall har jag, inom ramen för min anställning på universitetet, försökt bidra så gott jag har kunnat. Det ingår nämligen i vår (och med vår menar jag högskolans) uppgift att samverka med det omgivande samhället och informera om vår verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta (Högskolelag (1992:1434)), något som ofta refereras till som den tredje uppgiften.

Oftast har jag dock fått avböja eller hänvisa till andra kompetenta personer eftersom att det är svårt att i väldigt specifika och tillämpade fall uttala sig i egenskap av universitetsanställd. Jag kan rimligen inte på min arbetstid bedriva en konsulterande verksamhet åt andra företag och myndigheter. Att inte kunna svara på specifika frågor från samhället har jag dock upplevt som frustrerande, och resultatet i form av korta hänvisningar till vetenskapliga skrifter eller summeringar av vad dessa säger om en viss problematik, eller för den delen vad jag själv kan och vet inom ett särskilt område, har inte alltid varit tillräckligt tillfredsställande (varken för mig eller för den som frågat).

För att kunna formalisera den rådgivande verksamhet jag flera gånger känt ett behov av att vilja bedriva bestämde jag mig tidigare i höst för att registrera en enskild näringsverksamhet. Det gör att jag nu, på min fritid och som en bisyssla, kan ta mig an de frågeställningar som jag tycker verkar spännande och intressanta, och samtidigt ta betalt för den tid jag lägger ner som rådgivare. Jag ser det också som en gyllene chans för mig själv att få lite verklighetsförankring kopplat till det arbete, den forskning och de studier jag bedriver som doktorand vid Lunds universitet.

I huvudsak kommer jag som enskild näringsidkare att syssla med konsulterande verksamhet inom brandteknik, med särskilt fokus på tunnlar och andra undermarksanläggningar. Tror du att jag kan tillföra något i din verksamhet är du naturligtvis, precis som tidigare, välkommen att höra av dig!

 

Post Categories

Fire Safety Engineering