progression
Posted: 19 mars, 2015 By: Comments: 0

Progression

Parallellt med arbetet i BIV:s styrelse har jag ägnat större delen av årets första månader åt att skriva på min avhandling. Progressionen beskrivs i grafen ovan där antalet skrivna ord redovisas som en funktion av antalet veckor jag ägnat åt att skrivandet. Samtidigt har avhandlingens titel kondenserats något från initiala Human Behavior in the Event of Fires in Underground Rail Transportation Systems till nuvarande och lite mer lättsmälta Rail Tunnel Evacuation.

Avhandlingen skrivs som en s k sammanläggningsavhandling. Det betyder att jag ägnat mig åt att skriva en inledande sammanfattning, en s k kappa, som sammanfattar, diskuterar och utvärderar resultaten i ett antal bilagda artiklar som i mitt fall redan är publicerade. Totalt ingår fyra artiklar i avhandlingen:

Paper I – Fridolf, K., Nilsson, D., & Frantzich, H. (2013). Fire Evacuation in Underground Transportation Systems: A Review of Accidents and Empirical Research. Fire Technology, 49(2), 451-475. doi: 10.1007/s10694-011-0217-x

Paper II – Fridolf, K., Nilsson, D., & Frantzich, H. (2014). The Flow Rate of People during Train Evacuation in Rail Tunnels: Effects of Different Train Exit Configurations. Safety Science, 62(C), 515-529. doi: 10.1016/j.ssci.2013.10.008

Paper III – Fridolf, K., Ronchi, E., Nilsson, D., & Frantzich, H. (2013). Movement speed and exit choice in smoke-filled rail tunnels. Fire Safety Journal, 59, 8-21. doi: 10.1016/j.firesaf.2013.03.007

Paper IV – Fridolf, K., Nilsson, D., & Frantzich, H. (2015). Evacuation of a Metro Train in an Underground Rail Transportation System: Flow Rate Capacity of Train Exits, Tunnel Walking Speeds and Exit Choice. Fire Technology, 1-38. doi: 10.1007/s10694-015-0471-4

Den senaste artikeln publicerades för en knapp vecka sedan och det innebär att samtliga fyra nu lyckats ta sig igenom den rigorösa granskningsprocess som präglar publiceringen av vetenskapliga alster. Mycket glädjande, och inte minst en boost för självförtroendet inför försvaret av avhandlingen.

Avhandlingen kommer att försvaras vid ett offentligt seminarium den 12 juni kl 13-15 i E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund. Varmt välkommen!

 

Post Categories

Research