model_illustration
Posted: 24 november, 2014 By: Comments: 0

Räddningsinsats och utrymning i tunnel – Kan vi räkna på det?

Idag åker jag till Stockholm, närmare bestämt till Rosersberg, för att delta på det avslutande seminariet inom ramen för forskningsprojektet Taktik och metodik vid brand under mark. Tillsammans med Håkan Frantzich kommer jag där kl 13.40 att presentera resultatet av forskningsprojektets tredje arbetspaket, nämligen ett planeringsverktyg utvecklat för beslutsfattare som stöd vid planeringen av bl a räddninsinsatser i undermarksanläggningar.

Det är naturligtvis TuFT jag pratar om, och titeln på vår presentation är Räddningsinsats och utrymning i tunnel – Kan vi räkna på det?. Under vår presentation ämnar vi besvara den frågan på ett nyanserat sätt, och även illustrera hur med ett par exempel. Samtidigt lanserar vi http://www.brand.lth.se/TuFT där såväl TuFT som tillhörande teknisk dokumentation och annat smått och gott finns tillgängligt för nedladdning fr o m idag. Mycket nöje!

 

Post Categories

Research