TBK_skärmdump
Posted: 8 september, 2013 By: Comments: 1

Räkna på branddynamik i tunnlar

Som jag har nämnt i tidigare inlägg är jag delvis finansierad av det svenska forskningsprojektet Taktik och metodik vid brand i undermarksanläggningar (förkortas TMU). I projektet ansvarar LTH för utvecklingen av ett så kallat planeringsverktyg för beslutsfattare, en beräkningsmodell som ska stödja räddningstjänst vid planering av insatser i undermarksanläggningar och vid utbildning av insatspersonal, och förhoppningsvis även ingenjörer vid projektering av stora komplexa undermarksanläggningar.

Under vårterminen i år tog jag därför en grundläggande kurs i Objektorienterad programmering och Java. Kursen har inte på något sätt gjort mig till en fullfjädrad programmerare, men den har utrustat mig med en tillräckligt stor verktygslåda för att i praktiken kunna omsätta ekvationer och empirisk data till en kod som renderar en enkel beräkningsmodell.

För att kunna bedöma räddningstjänstens förmåga att göra en insats i en tunnel i händelse av brand, eller för den delen människors förmåga att utrymma, krävs först och främst en grundläggande brandmodell som kan räkna ut vad till exempel temperaturen är på en viss plats i tunneln vid en viss tidpunkt. Under sommaren har jag därför fokuserat på att få just denna brandmodell klar, och resultatet finns nu tillgängligt för vem som helst att ladda hem nedan i form av en applikation för Mac OS X, eller som java-filer för Windows. Observera att du måste ha Java installerat på din dator för att programmet ska fungera (kan laddas ner här).

Tryck här för att ladda ner programmet till Mac OS X, och tryck här för att ladda ner programmet till Windows!

Jag vill vara tydlig med att det här varken är ett perfekt program eller en perfekt modell. I nuläget har jag tagit fram den främst för min egen skull, och jag tar inte något som helst ansvar för det resultat som genereras eller hur det används. Både teknisk dokumentation och manual saknas i sin helhet, men ingående matematiska ekvationer bygger på de enkla empiriska ekvationer som finns beskrivna i Ingason (2012).

Om du laddar ner och testar programmet skulle jag uppskatta om du kunde rapportera eventuella buggar, antingen i kommentarsfältet nedan eller i ett mail till mig. Jag är redan medveten om att knappen Exempel 2 är tom, den ligger där mest för framtiden. Här kommer en kort instruktion till er som vågar testa:

  1. Öppna programmet (antingen FDiT Calculator.app för dig med Mac OS X, eller FDiT.jar för dig med Windows).
  2. Specificera en brand och en tunnel genom att fylla i text- och komborutorna under flikarna ”Tunnel” och ”Brand”. Vill du göra det lätt för dig, tryck på knappen ”Exempel 1” så får du en färdig brand och tunnel.
  3. Tryck på knappen ”Skapa brand i tunnel”.
  4. Ange en tid och ett avstånd från branden (alltid nedströms) och gör dina beräkningar.

Mycket nöje!

Referens

Ingason, Haukur. (2012). Fire Dynamics in Tunnels. In A. Beard & R. Carvel (Eds.), Handbook of Tunnel Fire Safety (Second ed., pp. 273-307). London: ICE Publishing.

 

Post Categories

Research