Thesis Defense, (c) xkdc, published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License, original available at this link: http://xkcd.com/1403/
Posted: 6 oktober, 2014 By: Comments: 0

Save the date

Även om det återstår en hel del arbete så är det ingen överdrift att påstå att jag nu befinner mig i slutet av mina forskarstudier. Det tydliggörs inte minst av att jag nu bokat datum för min disputation. Tanken, enligt nu gällande planering, är att jag den 12 juni 2015 kl 13-15 ska försvara min avhandling om personsäkerhet i tunnlar och då närmast prata om utrymning och människors beteende i bränder i den här typen av anläggningar. Ett datum att markera i kalendern om ämnet intresserar dig med andra ord. Använder du en digital kalender kan du klicka här för att lägga till aktiviteten.

Seriestrip: Thesis Defense, (c) xkdc, publicerad under Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License, original tillgängligt här: http://xkcd.com/1403/.

ENGLISH

While there remains lots of work to be done, it is no exaggeration to say that I now find myself at the end of my postgraduate studies. It is not the least made clear by the fact that I have now booked a date for the defense of my thesis. The idea, according to current planning, is that I will defend my thesis at June 12 2015 1-3 PM. The topic is life safety in tunnels, and I will talk about evacuation and human behavior in underground fires (not the least tunnel fires). If the topic sounds interesting to you, mark the date in your calendar. If you are using a digital calendar, you may click here to have the event added.

Comic: Thesis Defense, (c) xkdc, published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License, original available at this link: http://xkcd.com/1403/.

 

Post Categories

Research