Posted: 12 april, 2014 By: Comments: 0

Tack till Skånska Ingenjörsklubben!

Tidigare i vår utlyste Skånska Ingenjörsklubben (SIK) två stipendier a’ 15 000 kr till […] välförtjänta doktorander vid Lunds Tekniska Högskola […]. Pengarna kommer från en 100-årsstiftelse som bildades i samband med SIK:s hundraårsjubileum år 1987; en stiftelse vars ändamål är att befrämja forskning och utveckling inom det tekniska området genom utdelande av stipendier och andra anslag. Fram till idag har över 800 000 kr delats ut.

Med anledning av att jag tidigare i vår fick ett bidrag accepterat till årets internationella SFPE-konferens den 10-12 november i Brisbane ansökte jag om medel för att kunna delta på konferensen. Uppenbarligen väckte mitt forskningsarbete intresse, för i torsdags ringde SIK:s ordförande och meddelade att jag tilldelats ett av stipendierna. Utdelning kommer att ske under högtidliga former på LTH:s examensmiddag senare i vår, den 23:e maj i Universitetshusets aula. Väldigt roligt, naturligtvis. Ska dessutom bli extra kul att få uppleva LTH:s examensceremoni eftersom att jag inte deltog när jag själv examinerats från Brandingenjörsprogrammet och Civilingenjörsprogrammet i riskhantering.

Avslutningsvis, stort tack till SIK för denna möjlighet! Stipendiet sporrar mig oerhört, och jag kan inte annat än att tolka det som ett bevis på att det forskningsarbete jag gör både uppskattas och är viktigt.

För er som undrar: Bidraget till SFPE-konferensen handlar om den beräkningsmodell jag utvecklat inom ramen för det svenska forskningsprojektet Taktik och metodik vid brand under mark. Vid tidpunkten för konferensen kommer modellen att vara klar, och mitt bidrag kommer att beskriva hur branddynamik-, utrymnings- och insatsmodellen hänger ihop och kan utnyttjas i såväl insatsplanering som i projekteringssammanhang för tunnlar.

 

Post Categories

Post graduate studies