Posted: 29 september, 2014 By: Comments: 0

Uppmärksamhet i media

Forskningsprojektet om trapputrymning som jag har skrivit om tidigare har fått en del uppmärksamhet i media den senaste tiden. I Bygg & tekniks senaste nr (6/14), det s k brandnumret, syns projektet i en ganska lång artikel som jag, Johan Norén och Mattias Delin skrivit. Artikeln kan läsas i sin helhet i pappersversionen av tidningen, men på denna länk finns en kort introduktion.

Även på andra sidan sundet har projektet uppmärksammats, och i DBI:s senaste nr (3) av Brand & Sikring går det att hitta en intervju med mig om ovan nämnda projekt. Artikeln kan läsas på s 6-7 i nätversionen av tidningen som du når via denna länk. I samma artikel nämns även METRO-projektet, ett forskningsprojekt som jag var engagerad i tidigare på tema brand- och utrymningssäkerhet i undermarksanläggnignar för spårbunden trafik. Det projektet avslutades med ett fullskaleförsök i Stockholms tunnelbana förra året, ett försök som Brandsäkerts Karin Wandrell deltog i. Delar av det försöket, tillsammans med en intervju av mig, går att hitta på nätet via denna länk.

 

Post Categories

General