bild 1
Posted: 4 juli, 2014 By: Comments: 1

Uppmärksammat utrymningsförsök

I veckan har jag och flera kollegor till mig vid Avdelningen för brandteknik (LTH, Lunds universitet) genomfört utrymningsförsök i vägtunneln Norra länken i Stockholm. Tunneln öppnar för allmänheten först senare i år, och vi fick tillgång till ett avstängt område för att kunna studera hur människor agerar i händelse av en brand i en vägtunnel. Bland annat ville vi undersöka hur människor kan vägledas till en utrymningsväg med hjälp av olika tekniska system, och vi passade samtidigt på att mäta dessa människors gånghastighet i den rökfyllda miljö som de exponerades för. Försöket är egentligen kopplat till Förbifart Stockholm, men p g a den färdiga infrastruktur som Norra länken erbjöd genomfördes försöken där.

Försöket har fått stor uppmärksamhet, och bland annat gjordes en intervju med min handledare Håkan Frantzich som i Sveriges radio fick prata om försöket och de problem som kan uppstå vid bränder i undermarksanläggningar. Intervjun kan ni lyssna på nedan, och den finns även tillgänglig på Sveriges radios hemsida via denna länk.

Nu återstår analysen av all den data som samlades in under försöket. Inte minst hoppas jag inom en ganska snar framtid utöka den lilla datamängd som idag existerar kopplat till människors gånghastighet i rök, och att utveckla förståelsen för hur människors gånghastighet ska modelleras. För första gången i dessa sammanhang mättes nämligen inte bara människors gånghastighet i rök, utan också deras gånghastighet i rökfri miljö. Genom att studera kopplingen mellan dessa två hastigheter hoppas jag kunna komma med nya rekommendationer att använda t ex i framtida projekteringssammanhang.

I sammanhanget vill jag passa på att rikta ett stort tack till Trafikverket som finansierat projektet som möjliggjort veckans försök.

Nästa vecka jobbar jag bara några dagar innan jag tar sommarledigt. Åter från semestern är jag igen den fjärde augusti. Ha en skön sommar!

 

Post Categories

General