Posted: 5 mars, 2014 By: Comments: 0

Vad säger våra modeller om verkligheten?

Sista föreläsningsserien i den doktorandkurs om brandsäkerhet i undermarksanläggningar som jag läser är nu avklarad. Enrico Ronchi, forskare på Avdelningen för brandteknik, avslutade kursen med att under två dagar föreläsa om modellering av utrymningsförlopp – ett högst relevant och mycket intressant avsnitt som naturligtvis kopplar mycket till min egen forskning.

Att kursens sista föreläsningsmoment nu är över innebär att jag måste ta tag i den större inlämningsuppgift som krävs för examination. Kursansvarig har gett oss stora möjligheter att påverka innehållet själv, och jag bestämde mig för att tillsammans med min kollega Jonathan Wahlqvist titta lite närmare på två brandberäkningsmodeller och deras förmåga att modellera brandförlopp i tunnlar.

Modellerna som vi kommer att titta närmare på är FDS, och de mycket enklare, empiriska, endimensionella handberäkningsmodeller som utvecklats av Haukur Ingason på SP. De senare använder jag själv i det datorprogram som jag utvecklar inom TMU-projektet (som jag skrivit om i tidigare inlägg), och av praktiska skäl kommer vi att använda min egen modell i uppgiften för hantering av utdata.

Jag och Jonathan kommer att börja arbetet med utgångspunkt i ett av alla fullskaleförsök som SP genomfört i tunnelmiljö. Med utgångspunkt i känd information om försöket kommer vi att modellera samma brandförlopp (så gott det går givet modellernas respektive begränsningar) och sedan jämföra resultatet med mätningar från försöket. På så vis får vi en uppfattning om hur bra modellerna är, eller inte är, på att räkna på fullskaliga tunnelbränder. Med utgångspunkt i ett antal hypotetiska brand- och utrymningsscenarier kommer vi därefter att genomföra nya beräkningar och jämföra modellernas utdata. Viss koppling till utrymning kommer också att ingå. Får vi till det och kan upprätthålla en hög kvalitet genom hela uppgiften är det inte omöjligt att vi väljer att redovisa resultatet som mer än ett arbetsmaterial, kanske rentav i en artikel.

Oavsett om det blir en artikel eller inte ser jag fram emot att få jämföra särskilt min egen modell med dels SP:s försök och dels de FDS-simuleringar som kommer att genomföras, inte minst för att det kommer att ge en känsla för hur långt ifrån (eller nära) verkligheten det går att komma med relativt enkla och okomplicerade modeller som ett alternativ till tyngre modelleringsprogram som just FDS. Jag ska försöka ta mig tid att rapportera hur arbetet fortlöper här på min hemsida så att även ni kan ta del av detta!

 

Post Categories

Post graduate studies